Stichting Ludus Roemenië

(januari, februari, maart 2015)


Beschrijving
In de nabijheid van de stad Ludus ligt het dorpje Magyarůzd. Een van oorsprong Hongaars dorp in het hart van TranssylvaniŽ. Het is een bijna iddylisch dorp dat ligt tussen de heuvels van de uitlopers van de Karpaten. Het leven is er echter hard! Wanneer je een bezoek aan dit dorp brengt, ga je ruim 50 jaar terug in te tijd. Voor ons nostalgisch, maar voor de mensen aldaar harde werkelijkheid. De mensen zijn er zelfvoorzienend voor wat betreft eten en drinken. De meeste huishoudens hebben wat kippen, een koe, varken en soms ook een geit. Ze verbouwen hun eigen groente in de achtertuin.

Huis In 2010 zijn wij eveneens het 2e/3e wereldproject geweest van de gemeente Zwartewaterland! Van de opbrengst hebben we een dokterspost kunnen bouwen. Deze dokterspost is een groot succes geworden. Wekelijks worden er gemiddeld 25 patiŽnten in de dokterspost behandeld (op een bevolking van ruim 300 mensen) en daarnaast is er 2 dagen per week een 'wijkverpleegkundige' actief in het dorp die wonden verzorgd, bloeddruk metingen uitvoert en glucosecontroles doet.

Een basisvoorziening als drinkwater is in dit dorp echter nog steeds een probleem. Het water komt uit de put, maar vooral in de zomer raken de putten uitgedroogd vanwege de hitte en geen tot weinig neerslag. Het is geen uitzondering dat de temperatuur de 40 graden overstijgt. Een groot gedeelte van het dorp heeft dan geen drinkwater en ook het vee dat door de heuvels trekt, kan geen gebruik maken van drinkwater. De situatie is dan echt nijpend.

En daar willen we iets aan gaan doen!


De burgemeester van het dorp heeft zich er hard voor gemaakt om waterleiding naar het dorp toe te leiden. Dit verkeert in een afrondend stadium. Begin november zal er in de straten van het dorp waterleiding zijn aangelegd. Maar, dan moeten de huishoudens nog aangesloten worden. Dat moeten de mensen zelf betalen. De kosten hiervan bedragen naar schatting EUR 175,00 tot EUR 200,00 per huishouden. En dat is voor de meeste huishoudens geen haalbare kaart. Ook voorstelbaar als je je bedenkt dat een gemiddeld inkomen in dit dorp EUR 75,00 per maand bedraagt. In de wintermaanden betaalt een gemiddeld huishouden al gauw EUR 100,00 om de woning te kunnen verwarmen. Onze uitdaging is om ieder huishouden aangesloten te krijgen op de waterleiding zodat het waterprobleem voor eens en voor altijd is verholpen. In de maand oktober is een afvaardiging van het stichtingsbestuur naar Magyarůzd afgereisd om met de burgemeester dit doel te bespreken. Inmiddels is hij aan het werk gezet door met bedrijven in onderhandeling te gaan om de aanleg te verzorgen tegen een aantrekkelijk tarief. Het gaat om ongeveer 120 huishoudens die aangesloten moeten worden!

Koeien Tineke Hettema, voorzitter
Ciska Zwitser, secretaris
Johan van Dijk, penningmeester
Cees Hettema, algemeen bestuurslid© 2013 HendrikJan