Stichting Dorotty Oekraïne

(oktober, november, december 2014)


logo Het eerste 2e /3e Wereldproject nieuwe stijl is "Stichting Dorotty Oekraïne" geworden.

Deze kleine familiestichting houdt zich bezig met hulpverlening aan de allerarmsten in het westen van Oekra´ne. Directe, concrete hulp bieden aan mensen die te maken hebben met een schrijnende situatie, dat is het motto van Stichting Dorotty Oekra´ne.

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:
   . het bewoonbaar maken van woningen,
   . mensen voorzien van eten,
   . het betalen van medische hulp (vaak een kwestie van leven of dood),
                                       . voorzieningen in het ziekenhuis faciliteren.

In september 2014 hebben een aantal leden van de stichting Oekra´ne nog bezocht. Het werd een bijzondere reis omdat de mensen van de stichting zelf hebben kunnen voelen en ervaren wat de impact is van de oorlog die nog steeds in het oosten van Oekra´ne aan de gang is. Al vijf mensen uit de regio Beregovo, de regio waar Dorotty actief is, zijn bij die oorlog, 1.600 km verderop, om het leven gekomen. Daarnaast leven er verschillende mannen met de angst dat ze opgeroepen zullen worden voor het leger.Huis Sommigen wachten dit niet af en zijn "ondergedoken" in Hongarije, met alle gevolgen van dien. Een ieder merkt de gevolgen van de oorlog in het dagelijkse leven. Omdat de regering geld voor de oorlog nodig heeft, wordt er op diverse manieren bezuinigd. Zo wordt gas en elektriciteit een aantal uren per dag afgesloten. U kunt zich voorstellen dat dit grote gevolgen heeft. Verwarming valt uit, koelkast (indien aanwezig) werkt niet, enz. Een uitvloeisel hiervan is ook dat veel mensen weer teruggaan naar verwarming via een houtkachel. Vaak is die nog aanwezig omdat de houtkachel veelvuldig werd (en bij velen ook nog wordt) gebruikt. Uiteraard brengt dit wel de kosten van brandhout met zich mee. Een bijkomend probleem is ook dat de kosten van het levensonderhoud de laatste tijd behoorlijk zijn gestegen. Velen kunnen de eindjes amper nog aan elkaar knopen.

Stichting Dorotty Oekra´ne wil met de opbrengst van de acties in het kader van het 2e / 3e Wereldproject doorgaan met datgene wat ze altijd heeft gedaan: hulp geven aan hen die dit heel hard nodig zijn.© 2013 HendrikJan