Terug naar 'Bouwen aan een praktijkschool'


Rwanda

Voor veel mensen is Rwanda een onbekend land, als er al er een lichtje begint te branden, dan heeft het meestal te maken met de ongekende, onderlinge, wreedheden die in 1994 plaatsvonden. Rwanda Van 7 april tot 15 juli werden er tussen de 500.000 en 1.000.000 Tutsi, gematigde Hutu's en Twa afgeslacht, de rest van de wereld keek "machteloos" toe. Wrange bijsmaak hieraan was dat de aanwezige VN vredesmacht door een beperkt mandaat niet in mocht grijpen. De meeste misdaden werden gepleegd door twee Hutu rebellengroepen. Er is in Rwanda geen familie die niemand verloren heeft in die genocide. Er kwam pas een eind aan het geweld toen de Tutsi rebellenbeweging RPF, onder leiding van Paul Kagame, de Hutu rebellen verdreef. Kagame is sinds 2000 president van Rwanda. Onder zijn bewind is Rwanda weer opgebouwd en wordt het land klaar gestoomd voor de toekomst. Dat dit volgens critici langs een dictatoriale weg gebeurd is een smet(je) op de vooruitgang. Feit is ook dat tijdens het bewind van Kagame de rust terug is gekeerd en dat er eigenlijk niet meer gesproken mag worden over Hutu of Tutsi. Volgens de regering is Rwanda een land van en voor Rwandezen.

Wat kunnen we doen?

Met het 2e/3e wereldproject van de Gemeente Zwartewaterland voor 2023/2024 willen we graag een bescheiden "steentje" bijdragen aan de opbouw van het land en haar mensen. Om de jeugd (65% van de bevolking is jonger dan 35jaar) een kans te geven zich te ontwikkelen en om ze te behouden Rwanda voor dit gebied en het land, is de Anglicaanse Kerk van Rwanda een praktijkschool begonnen. De school is toegankelijk voor zowel jonge mannen als jonge vrouwen. Er is ruimte voor 45 (kwetsbare) jongeren om vaktrainingen te volgen. Om continuïteit van de trainingen/het onderwijs te waarborgen, is het nodig dat de Rwandese overheid de school financieel gaat ondersteunen. Om die financiële steun van de overheid veilig te stellen is het noodzakelijk dat er bij de school in ieder geval 2 slaapzalen, directeurskamer en een girlsroom (dames Hygiëne) gerealiseerd worden. De kosten hiervoor bedragen minimaal ?47.500. Vanuit Nederland heeft de GZB dit project geadopteerd.
Onder de vlag van het 2e/3e Wereld Project van de gemeente Zwartewaterland willen we dit initiatief graag ondersteunen.


Geef de jeugd een kans!

De filosofie achter dit project; De jeugd van de buiten stedelijke gebieden van Rwanda een de kans geven zich te ontwikkelen. Het behouden van deze jeugd voor de regio waarin ze opgroeien en hen gemeenschapszin bijbrengen. Door hen te leren dat, als men samen iets bewerkstelligt, de gehele gemeenschap er van kan profiteren. Door de jeugd deze kansen te bieden wordt voorkomen dat ze kansarmer naar de grote steden trekken. Ook probeert men ze weerbaarder te maken tegen de te rooskleurige verhalen over de "onbeperkte mogelijkheden" van de oversteek naar Europa of nog verder. In enkele grote steden zijn al praktijkscholen voor kansarme jongeren die zeer goed functioneren. Een bezoek aan één van die scholen in Kigali leerde dat de jongeren super enthousiast zijn over de school en wat ze er leren. Wat ook helpt is dat de leerlingen, in de middag, een (zeer eenvoudige) maaltijd kunnen genieten op school. Rwanda

© 2013 HendrikJan