De stichting:

Al vanaf 1994 worden er door deze stichting financiële acties georganiseerd voor projecten in 2e/3e Wereldlanden. De gemeente Genemuiden ondersteunde deze acties met een bedrag per inwoner. Na de gemeentelijke herindeling in 2001 is dit initiatief overgenomen door de gemeente Zwartewaterland.

De projecten in 2e/3e Wereldlanden moeten door inwoners van de gemeente Zwartewaterland aangedragen worden. Ze moeten goed gedocumenteerd en doordacht zijn. De ingebrachte projecten worden beoordeeld door het Stichtingbestuur. Zij kijken of er een aantoonbaar concrete behoefte in schrijnende omstandigheden is. Het door het Stichtingbestuur aangewezen nieuwe project gaat daarna ter goedkeuring naar het College van B en W van de Gemeente Zwartewaterland.

De indiener(s) van het gekozen project moeten zelf zorgen voor een Werkgroep. Deze Werkgroep gaat in overleg met het Stichtingbestuur plannen maken voor acties voor het komende jaar. Vaak wordt er terug gegrepen op eerdere geslaagde acties. Maar de Werkgroep kan/moet natuurlijk ook zelf zorgen voor initiatieven. Ze moet er voor zorgen dat de geplande acties, zo veel als mogelijk is, ook doorgaan.

Tenminste 6 x per jaar komt het Stichtingbestuur en de Werkgroep bij elkaar om te evalueren.

De taken en de doelstelling van de Stichting zijn samengevat in een beleidsplan

Een heel belangrijke taak van het Stichtingbestuur is het helpen bij het verwerven van fondsen. Er bestaan uistekende contacten met o.a. Wilde Ganzen, Icco, Zendingsgenoodschap, Impulsis en Edukans.

De Stichting is een door de Belastingdienst erkende Goede Doelen Instelling (ANBI) Alle giften welke binnenkomen bij de Stichting zijn daarom aftrekbaar.

Het Stichtingbestuur bestaat uit de volgende leden:
  • Voorzitter: dhr. J. de Graaf, Klein Lageland 1 B, 8064 AP Zwartsluis
  • Secretaris: mevr. L. Snijder, Brouwersgracht 20, 8061 GN Hasselt
  • Penningmeester: dhr. D. van Dalfsen, Leenmanhof 17, 8064 KA Zwartsluis
  • Lid: dhr. E. Bekendam, Sportlaan 1, 8281 CM Genemuiden
  • Lid: mevr. W. Tempelman, De Meent 43, 8061 BJ Hasselt
  • Lid: mevr. T. Boerhof, W.v.Russellstraat 28, 8061 CS Hasselt
  • Lid: dhr. H. Hooijer, Kiekendiefstraat 85, 8064 CL Zwartsluis
  • Lid: mevr. M. Bekendam, Kabel 4, 8281 NG Genemuiden
  • Lid: dhr. J. Eenkhoorn, Bergroede 22, 8281 MH Genemuiden© 2013 HendrikJan